• Call me
 • 0979 200 791
 • 17/08/2019

  Lịch sử phát triển của TRASESCO

  23/02/2006: Thành Lập Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Tổng hợp. 12/02/2015: Được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. 19/03/2015: Thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động Trasesco Hồ Chí Minh. 19/04/2019: Thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động Trasesco Hà Nội.  Lịch sử phát triển:

  23/02/2006: Thành Lập Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Tổng hợp.

  12/02/2015: Được cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

  19/03/2015: Thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động Trasesco Hồ Chí Minh.

  19/04/2019: Thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động Trasesco Hà Nội.


  Chat
  1