• Call me
  • 0979 200 791
  • 04/09/2019

    CƠ CẤU TỔ CHỨC

    Công ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Và Dịch Vụ (TRASESCO) hiện này có tổng 97 cán bộ nhân viên, giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và xuất khẩu lao động. Trong đó, có 7 giáo viên người Nhật Bản và 2 chuyên gia người Nhật.

    Chat
    1