• Call me
 • 0979 200 791
 • 19/05/2020

  TƯ VẤN ĐẦU TƯ

  Dịch vụ tư vấn đầu tư của TRASESCO ra đời và không ngừng phát triển, dựa trên những hiểu biết sâu sắc về thực tiễn pháp luật tại Việt Nam và các thay đổi vận động của nó, và sự tuân thủ các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động nghề nghiệp. Phương châm hoạt động của chúng tôi là năng động, sáng tạo để tìm ra các giải pháp toàn diện, sáng tạo và thực tiễn nhất cho các vấn đề của khách hàng, với chất lượng, độ tin cậy cao nhất, và chi phí hợp lý nhất, nhằm đáp ứng các yêu cầu và vì lợi ích của khách hàng.


  Chúng tôi cung cung cấp hệ thống dịch vụ tư vấn đầu tư phong phú và toàn diện như: Dịch vụ tư vấn, khảo sát địa điểm đầu tư; Dịch vụ Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; Dịch vụ lập, thay đổi Giấy phép hoạt động của VNĐD, Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài; Dịch vụ tư vấn thường xuyên; Dịch vụ xúc tiến đầu tư cho các KCN, KCX…

  Chúng tôi không chỉ cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài về các vấn đề đầu tư tại Việt Nam mà còn hợp tác với nhiều tổ chức chuyên nghiệp của nước ngoài về tư vấn, pháp luật để mang lại nhiều sản phẩm dịch vụ đạt tiêu chuẩn Quốc tế.

  Dịch vụ tư vấn
  Các dịch vụ tư vấn đầu tư của TRASESCO đa dạng và phong phú bám sát các hoạt động đầu tư nước trong nước cũng như ngoài nước tại Việt Nam, cụ thể như sau:

  Nghiên cứu thị trường/Cung cấp thông tin kinh doanh:
  • Cung cấp các thông tin thị trường và doanh nghiệp cơ bản, định kỳ;
  • Cung cấp báo cáo ngành/địa phương và nghiên cứu chuyên sâu theo yêu cầu;
  • Tư vấn về môi trường đầu tư, chính sách thu hút đầu tư;
  • Xác định, lựa chọn và giới thiệu cơ hội đầu tư phù hợp.
  Giới thiệu Địa điểm đầu tư:
  • Tìm hiểu, đánh giá, xác định khả năng đáp ứng nhu cầu đầu tư;
  • Tìm kiếm, lựa chọn và giới thiệu địa điểm đầu tư;
  • Khảo sát địa điểm;
  • Hỗ trợ đàm phán và ký kết các thỏa thuận, hợp đồng liên quan.
  Tư vấn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
  • Tư vấn Lập và xin cấp phép Dự án đầu tư;
  • Tư vấn và thực hiện xin Cấp, Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Tư vấn và thực hiện xin cấp, thay đổi, gia hạn Giấy phép hoạt động của Văn phòng đại diện; Chi nhánh của Thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
  • Tư vấn và thực hiện thành lập, thay đổi, giải thể các loại hình công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
  • Tư vấn pháp luật thường xuyên;
  • Các hoạt động tư vấn khác liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  Chat
  1