• Call me
 • 0979 200 791
 • 15/06/2020

  OSAKA THÀNH LẬP CỔNG TIẾP NHẬN THÔNG TIN HỖ TRỢ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI.

  Osaka vừa thành lập "Trung tâm trao đổi quốc tế Osaka" tại Tennoji, thành phố Osaka, đây là nơi nhận các cuộc tư vấn qua điện thoại, các vấn đề như thủ tục gia hạn visa, vấn đề quyền lợi thất nghiệp....cho cư dân nước ngoài sống ở Nhật Bản.

  Do ảnh hưởng của Covid, họ đã tư vấn cho rất nhiều người về việc đình chỉ việc làm và tiền lương chưa trả, và nếu cần thiết, họ sẽ kết nối và dịch thuật với các chuyên gia như luật sư và chuyên gia hành chính để hỗ trợ giải thích.

  Trung tâm này, hỗ trợ được 6 ngôn ngữ, có Tiếng Việt nhé mọi người, và tư vấn miễn phí từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối (cuối tuần làm tới 5 giờ tối thôi)

  Số điện thoại: 06-6773-6533

  Link
  https://news.yahoo.co.jp/articles/0b95d7f9d2d8ebec365b20bc0214b1405f255dc8?fbclid=IwAR2GAhy7wJU15Qnb8xbjpNqs8KlgcPAamBdMtKjsVdDAEByt7K8aPspXuqc

  Chat
  1